Dołączam do kursu

Urząd Pracy – niezwykle przydatne zdania, aby załatwić swoje sprawy od A do Z

Wiadomo, że każdy z nas jak zostaje bez pracy to się mocno stresuje. 

Trzeba więc podjąć aktywne działania, by to zmienić.

Mamy nadzieję, że te zdania pomogą Wam w przełamaniu bariery językowej podczas wizyty w Urzędzie Pracy. 

 1. Chciałabym się zarejestrować.Ich möchte mich anmelden.
 2. Szukam pracy. – Ich bin arbeitssuchend.
 3. Czy ma Pan/Pani wyuczony zawód? – Haben Sie einen Beruf erlernt?
 4. Czy ma Pan już jakiekolwiek doświadczenie? – Haben Sie schon irgendwelche Erfahrung?
 5. Mogę pracować w systemie zmianowym. – Ich kann im Schichtdienst arbeiten.
 6. Czy zna się Pan na komputerach? – Haben Sie Computerkenntnisse?
 7. Pracowałam już przy taśmie. – Ich habe bereits am Fließband gearbeitet.
 8. Jaka jest minimalna pensja w tej chwili? – Wie hoch ist momentan der Mindestlohn?
 9. Proszę wypisać w tym formularzu swoje dane osobowe i kontaktowe. – Bitte tragen Sie Ihre perösnlichen Daten und Ihre Kontaktdaten in das Formular ein.
 10. Czy może mi Pani pomóc wypełnić formularz? – Können Sie mir bitte helfen, das Formular auszufüllen?
 11. Damy Panu znać, gdy znajdziemy dla Pana odpowiednią ofertę. – Wir geben Ihnen Bescheid, wenn wir ein passendes Angebot für Sie finden.
 12. Kiedy mógłby Pan zacząć? – Wann können Sie anfangen?
 13. Mogę zacząć od razu. – Ich kann ab sofort anfangen.
 14. Czy ma Pan już numer ubezpieczenia socjalnego? – Haben Sie schon eine Sozialversicherungsnummer?

Zobacz też nagranie: Urząd Pracy – niezwykle przydatne zdania, aby załatwić swoje sprawy od A do Z

Dołącz do skutecznego kursu z języka niemieckiego z książką i plenerem


skuteczny kurs języka niemieckiego online