514 567 126 kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach od 9:00 do 15:00 [email protected]

Jesteś wzrokowcem czy słuchowcem? A może kinestetykiem? 

Jak uczyć się skutecznie? Każdy z nas uczy się w inny sposób. Każdy z nas przez lata wyrabia sobie pewne nawyki, które sprawiają, że w określonych sytuacjach uczymy się łatwiej w innych trudniej. Niektóre informacje i wiedzę przyswajamy na różne sposoby. Większość z nas od najmłodszych lat rozwija jeden lub więcej preferowanych stylów nauki. Preferowany styl to taki, którego prawdopodobnie użyjemy w sytuacji, gdy musimy przyswoić wiele informacji. Jeśli metody nauczania dopasowane są do naszego preferowanego stylu uczenia się, proces nauki jest bardziej efektywny. Aby maksymalnie podnieść poziom własnego procesu uczenia się powinniśmy określić jaki jest nasz styl uczenia się. 

Pomysłów na to, jakie style uczenia się istnieją jest mnóstwo.

Jednak najpopularniejszym podziałem jest ten mówiący o wzrokowcach, słuchowcach i kinestetykach.

Ludzie uczą się lepiej, jeżeli zdobywają informacje w sposób przez siebie preferowany, to znaczy wzrokowo, słuchowo lub kinestetycznie (ruchowo).

Wzrokowiec najefektywniej będzie przetwarzał dane wizualne, a słuchowiec – dźwiękowe. Pierwszy z nich najlepiej nauczy się do sprawdzianu czytając skrypt, a drugi – słuchając wykładów.

Preferowane style uczenia się:

Wzrokowiec:

– lubi patrzeć, 

– przyglądać się rzeczom, 

– lubi posługiwać się tabelkami, wykresami, schematami, 

– ma wyczucie koloru, 

– zapamiętuje informacje w postaci obrazów, 

– lubi pisać, rysować, notować, 

– potrzebuje wiele przykładów na tablicy, 

– preferuje pokazy, prezentacje

Słuchowiec:

– lubi słuchać, jak ktoś mówi, 

– lubi rozmawiać, dyskutować, 

– lubi opowiadać o czymś, jego ustne wypowiedzi są często długie, 

– szybko uczy się ze słuchu piosenek, wierszyków, itp. 

– dobrze zapamiętuje imiona, nazwy własne, 

– szybko się uczy, przysłuchując się innym 

– lubi słuchać muzyki, muzyka go pobudza, 

– potrzebuje wyjaśnień słownych, 

Kinestetyk:

  jego nauce zazwyczaj towarzyszy jakiś ruch,

  pstrykanie długopisem, machanie nogami, trzymanie czegoś w dłoniach, 

– żywo gestykuluje, 

– potrzebuje większej ilości bodźców dotykowych, lubi dotykać, poruszać przedmiotami, 

– szybko się uczy chodząc i mówiąc lub wykonując czynności, 

– dobrze pamięta to, co sam robił

Chcesz poznać swój preferowany styl nauki?

Przygotowałyśmy dla Ciebie bezpłatny test a,b,c, który pomoże Ci określić jaki jest Twój preferowany styl nauki. Link do testu

Na koniec obejrzyj nagranie, gdzie Olga podpowiada, jak powinieneś się uczyć, aby zmaksymalizować postępy nauki niemieckiego.